Annons

Annons

Annons

Annons

Rosenlund

Arbetskraftsbristen ännu stor

En symbolisk bild för industrins framtid med den unga tjejen Rut och roboten Pepper som får allt mer kompisar i framtiden.

Annons

Enligt underleverantörerna i Jönköpings län och övriga landet råder det fortfarande en högkonjunktur men den uppåtgående trenden verkar ha mattas av. Det visar första Underleverantörsbarometern för året från Svensk industriförening, Sinf.

Barometern som görs fyra gånger om året presenterades under fredagen på Elmia Produktmässor i Jönköping.

–Det är en överhettad marknad. Företagen går för fullt och det är svårt att hitta kompetent arbetskraft för att öka ytterligare i samma takt som vi sett de senaste åren, säger Joakim Norlén, vd för Svensk Industriförening Sinf, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Mer automation

Han säger att företagen har gått bra en längre tid och har därmed möjlighet att expandera. Det är dock en utmaning att hinna bygga ut och investera i nya maskinparker då trycket fortfarande är högt hos många underleverantörer. Ett stort tryck kräver en modernare produktionspark för ytterligare expansion och fokus på att hitta effektivare automationslösningar.

Det råder fortsatt brist på arbetskraft och 26 procent av företagen förväntas anställa under innevarande kvartal. Den siffran har legat på över 30 procent de senaste fem kvartalen, så en nedåtgående trend kan noteras. Underleverantörerna i länet ligger på ungefär samma nivå men har större problem än rikssnittet med att hitta arbetskraft.

I frågan om positiv utveckling av företaget med hjälp av automation tror sju av tio företag att det är gynnsamt. Man tror på förbättrad lönsamhet, nya affärer och bättre arbetsmiljö.

–Automatisering av företagen är något man ser positivt på. I barometern kan man se att drygt häften av underleverantörerna planerar att investera i automation under det kommande året, berättar Joakim Norlén.

Viktigt med betaltider

Betaltider är en fråga som Sinf fortsatt jobbar aktivt med då 60 procent av kunderna fortfarande kräver mer än 30 dagars betalningstid.

När det gäller den framtida rekryteringen av nya medarbetare svarar 60 procent att den största utmaningen inom svensk industri är att locka unga människor till industrin. Medan 20 procent anser att den största utmaningen är att hitta rätt kompetens. De tror att den utbildningsform som kan lösa problemet framförallt är lärlings- och heltidsutbildningar.

Annons

Annons

Till toppen av sidan