Annons

Annons

Annons

Annons

NTF vill se sänkt bashastighet i tätorter: ”Skulle kunna rädda liv”

Många allvarliga olyckor skulle kunna undvikas om alla 50-vägar skulle skyltas om till 40 kilometer i timmen. Därför vill NTF se sänkt bashastighet i tätorter.

– Det skulle rädda relativt många liv om man får ner hastigheten i tätort, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

I dag är 50 kilometer i timmen standard för tätorter. Men sänks alla vägar som i dag är 50-vägar till 40 kilometer i timmen skulle cirka 5 liv kunna räddas per år, enligt en utredning från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Dessutom skulle 83 allvarliga olyckor och 12 mycket allvarliga olyckor kunna undvikas varje år.

Därför vill NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, att bashastigheten för tätort sänks till 40 kilometer i timmen. Detta är även en fråga som myndigheten Trafikanalys utrett på uppdrag av regeringen, varpå man 2017 förordade 40 som ny bashastighet. Nu tycker NTF att det är för tyst från regeringens sida.

Annons

Annons

– De har det på sitt bord och vi tycker att det är hög tid att ta tag i frågan, för det skulle faktiskt kunna rädda liv, säger Marie Nordén.

– Vi vet att ungefär hälften av trafikanterna respekterar hastighetsgränsen på 40-vägar. Då undrar en del om det är så smart att sänka om så få som respekterar det. Jo, men det är det, för vi vet att det skulle få ner genomsnittshastigheten. Och skulle genomsnittshastigheten i tätort sänkas med bara 2 kilometer* i timmen så skulle det spara 5 liv per år, och det är viktiga liv. Kan vi göra det har vi vunnit väldigt mycket, säger Marie Nordén.

Underlätta för kommuner

Marie Nordén förklarar att lägre bashastighet inte behöver innebär att alla gator som i dag har 50-gräns skulle ändras till 40. Men det skulle underlätta för kommuner att få ner hastigheter inom tätorter, säger hon.

Att bara ändra skyltarna räcker dock inte för att få bilister att köra långsammare, säger hon.

– Att ändra en skylt har viss effekt naturligtvis. Men man måste också ändra i trafikmiljön med hastighetsdämpande insatser.

Önskar ökad kunskap bland politiker

Det är inte ovanligt att det blir diskussioner på kommunalt plan när hastigheter ska sänkas. NTF tror att kunskaper om vad man kan vinna med lägre hastighetsgränser behöver öka bland politiker.

– Vad kostar det med de skadade i trafiken? Och det finns även miljövinster att göra med lägre hastigheter. Får man ner antalet skadade så får landstingen och regionerna de största ekonomiska vinsterna, men som politiker ska man inte bara se till sin egen kassa, säger Marie Nordén.

FOTNOT: I VTI:s utredning antar man att en förändring av hastighetsgränsen med 10 kilometer i timmen leder till att medelhastigheten förändras med cirka 2 kilometer i timmen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan