Annons

Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Sportbibliotek utreds

Kommunfullmäktige har klubbat nya hyresregler för bland annat Konserthuset.

Annons

Hur går det med sportbiblioteket? Frågan kommer från Arijana Jazic (S) och svaret från Lars-Erik Fälth (C).

Hon har lämnat den som interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Socialdemokraterna har motionerat om att möjligheten att inrätta ett sportbibliotek bör utredas. Kommunfullmäktige har sagt ja till det.

Nu vill Arijana Jazic och den socialdemokratiska fullmäktigegruppen veta om utredningen om ett sportbibliotek har påbörjats och hur långt kommunen har kommit i processen.

Annons

Annons

Vid kommunfullmäktige i måndags lämnade Fälth sitt svar. Av det framgår att utredningen ännu inte är slutförd. En del handlar om vilka lokaler som skulle kunna bli aktuella och det har tittats på flera alternativ.

I sitt svar påpekar kommunstyrelsens ordförande bland annat även att det arbetas med det rikstäckande konceptet Fritidsbanken, med målet att att det ska omfatta alla kommuner.

”Med ovanstående information vill jag understryka att arbetet med ett sportbibliotek på intet sätt är avfärdat, men måste anpassas efter vilka lokalförhållandens om finns, liksom vilka personella resurser som kan utnyttjas”, avslutar Fälth.

Kommunfullmäktige klubbade också nya hyresregler för Gula villan och Konserthusets bottenvåning. Man gick på kommunstyrelsens förslag, som bland annat innebär stopp för uthyrning till privatpersoner. Detta främst på grund av städningen av lokalerna inte alltid skötts som det ska.

Åldern på den som ska stå för kontraktet höjs också från 18 till 27 år. Det fanns synpunkter på att minimiåldern borde fortsätta att vara 18 år, med tanke på att man blir myndig då, men så blir det alltså inte. Det blev inte heller något gehör för förslaget att ta ut en deponeringsavgift som inte skulle betalas tillbaka vid otillräcklig städning.

Annons

Annons

Till toppen av sidan