Annons

Annons

Annons

Annons

Tranås

Socialnämnden bemöter tuff kritik om ekonomin

Tidigare i år kom kommunstyrelsens rapport, där man föreslår att socialnämnden får en anmärkning för brister i sin ekonomistyrning.

Annons

Många chefsbyten, ökade behov av bidrag och sparförslag som inte gett avsedd effekt. Socialnämnden ger flera förklaringar till varför styrningen av ekonomin inte fungerat tillräckligt bra.

Kommunrevisorerna slår ner på brister i styrning och kontroll av ekonomin och vill att fullmäktige ger nämnden en anmärkning. Det är den lägre graden av kritik, den andra är nekad ansvarsfrihet.

Annons

Socialnämnden medger brister men presenterar också orsaker till varför arbetet inte fungerat fullt ut.

Annons

Chefsbyten

En är att förvaltningen hade totalt fem olika socialchefer och tre ekonomer under 2015-2018. Den situationen beskrivs som ”svåra kontinuitetsproblem”.

Andra anledningar som lyfts fram är att antalet personer med hemsjukvård har dubblerats på fem år samt att antalet personer som fått assistansersättning eller gått från etableringsersättning till försörjningsstöd också har ökat väsentligt.

Lagar att följa

Nämnden påpekar att man har lagar att följa och att lagarna inte tar hänsyn till nämndens ekonomi.

Enligt politikerna har beslutade besparingar inte gett avsedd effekt. Migrationsverkets sena beslut och utbetalningar har också bidragit till problemen, skriver man.

Större kunskap

Politikerna avslutar med att upplysa om att nuvarande socialchefen jobbat fram en ny detaljbudget där samtliga 33 chefer på olika nivåer inom socialtjänsten har medverkat. Detta har, skriver nämnden, medfört stora framsteg i ansvarstagande och förståelse för ekonomin hos samtliga chefer.

Läs mer: Ny granskning presenteras

Läs mer: ”Kritiken är för hård och orättvis.”

Annons

Annons

Till toppen av sidan