Annons

Annons

Annons

Ekmarksberg

"Vi måste komma vidare, den här frågan har diskuterats i åtta år"

Text

Kommunstyrelsen köper förslaget om att prioritera gymnasiets behov framför en ny sporthall. Nästa anhalt blir kommunfullmäktige och ekonomin är knäckfrågan.

Kommunstyrelsen röstade om förslaget från styrgruppen för Arena Tranås. Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige.

Att, som styrgruppen för Arena Tranås föreslår, bygga ny matsal, tillagningskök och metodkök innebär en investering på 140-150 miljoner kronor. Det ger en årshyra på 9,5 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden, minus 2,3 miljoner för Parkhallen som nämnden i så fall lämnar. Det handlar alltså om 7,2 miljoner kronor om året för hyresgästen bu-nämnden.

– Jag yrkade på återremiss i dag för att vi ska kunna träffa bu-förvaltning och nämnd för att få tydliga besked om hur de vill prioritera bland alla investeringar. De kan omöjligt ha alla bollar i luften samtidigt, det har de heller inte ekonomi till, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M) efter tisdagens sammanträde.

Annons

Annons

Omröstningar

Socialdemokraterna ville däremot gå vidare med byggplanerna utan återremiss. Det blev votering i frågan om återremiss kontra att beslut skulle fattas på tisdagen. S-sidan vann med 8-3 varpå det blev ytterligare en omröstning eftersom Mats Antonsson (KD) yrkade på avslag till styrgruppens förslag.

– Jag anser att vi måste få mer information från bu-sidan om hur de vill prioritera. Är en ny matsal nummer ett för dem? säger Antonsson som även konstaterar att kommunens försämrade ekonomi är en osäkerhetsfaktor inför beslutet.

– För mig betyder att bygga i etapper att man bygger färdigt, det vill säga även en arena. Det innebär en investeringskostnad på upp emot 280 miljoner kronor, plus inventarier.

I åtta år

Han fick inget stöd för sitt yrkande om avslag, omröstningen slutade 10-1 till ja till förslaget från styrgruppen för Arena Tranås.

– Vi måste komma vidare, den här frågan har diskuterats i åtta år, säger Mikael Stenquist (S).

– Det handlar om så mycket mer än bara en ny matsal. Det handlar också om vad vi i nästa steg gör med Centralköket och Parkhallen.

I etapper

Förslaget som fullmäktige har att ta ställning till är att Arena Tranås byggs etappvis där första etappen innehåller kök, matsal och metodkök. Parallellt påbörjas en upprustning av befintlig idrottshall.

Nästa etapp, en idrottshall, samt Parkhallens framtid utreds ytterligare och läggs in i den tioåriga planen för lokalförsörjning. Förslaget säger också att frågan ska lämnas till budgetberedningen för år 2020 och framåt. Arbetet med den budgeten inleds i maj i år, och det är där man reder ut om det finns pengar till hyreskostnaden.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan