Annons

Annons

Annons

Annons

Österbymo

Krav på att utsläppen åtgärdas

Fjärrvärmeverket i Österbymo släpper ut 500 procent mer stoft än tillåtet. Nu har kommunstyrelsen förelagts att åtgärda problemet senast i maj.

Annons

Kommunstyrelsen har fått en dryg månad på sig att åtgärda utsläppen från värmeverket i Österbymo. Myndighetsnämnden byggnation och miljö har beslutat om ett förläggande.

Med stöd i Miljöbalken beslutade nämnden vid sitt senaste sammanträde om ett föreläggande riktat mot kommunstyrelsen.

Senast 45 dagar efter att nämndens beslut delgivits ska kommunstyrelsen ha vidtagit de åtgärder som krävs för att värmeverket i Österbymo ska klara villkoren, heter det i beslutet.

Kommunstyrelsen föreläggs också att inom 75 dagar efter beslutet lämna en nygjord emissionsmätningsrapport till miljökontoret. Rapporten ska visa att värmeverket klarar de fastställda villkoren.

Annons

Annons

Ovanligt beslut

Att en nämnd fattar ett beslut om föreläggande riktat mot kommunens näst högsta beslutande organ hör inte till vanligheterna.

Bakgrunden till det drastiska beslutet är att en mätning som utfördes i december visade att fjärrvärmeverket släpper ut fem gånger mer stoft i rökgaserna än vad som tillåts i villkoren för tillståndet.

En drabbad fastighetsägare hade vid flera tillfällen, från 2015 och framåt, påtalat problemen med sotnedfall. De miljö- och hälsoskyddsinspektörer som flera gånger inspekterat platsen hade också konstaterat svart sotnedfall. Sotet fanns såväl på värmeverkets egen tomt som på grannens tomt. Även andra grannar berättade om återkommande problem med rök och nedfallande sot.

Två förelägganden

Rökgasmätningarna utfördes av ett miljökonsultföretag i december. Myndighetsnämnden hade innan dess förelagt tekniska kontoret att utföra mätningen för att få fram fakta i ärendet.

Efter att nu även kommunstyrelsen fått ett föreläggande riktat mot sig försäkrar Urban Tordsson, teknisk chef och verksamhetsansvarig för värmeverket, att problemet inom kort ska vara åtgärdat.

– Vi håller på att ordna upp detta. Jag kan inte säga exakt hur många dagar åtgärderna tar men vi vill lösa detta så snabbt som möjligt, förklarar han.

Att sotproblemet inte åtgärdats tidigare förklarar han beror på att ingen kände till att utsläppsnivåerna var för höga förrän mätningsresultatet blev känt.

Annons

Enligt Tordsson är det ännu inte helt bestämt vilken typ av filter som ska installeras på skorstenen. Kostnaden ska dock inte utgöra något problem i sammanhanget.

– Nej, det lär inte bli så dyrt, säger han.

I

LÄS MER: Värmeverkets grannar har klagat i åratal

Annons

Annons

Till toppen av sidan