Annons

Annons

Annons

Annons

Bäckseda

Upprättar protestlista

Området vid Mela kvarn, där en ny förskola planeras att byggas, är klassat som riksintresse för kulturmiljövård påtalar de som står bakom protestlistan och initiativet till ett nytt möte.

Annons

Nyligen gick Allianspartierna ut med att man ansåg Melavägens förlängning var en bra plats för en ny förskola. Reaktionerna låter inte vänta på sig. Boende motsätter sig planerna och har upprättat en protestlista.

”Jag tror att det blir mycket trevligt att lägga en förskola här och har inte uppfattningen att det skulle inkräkta på rekreations- och friluftsliv. Som det ser ut nu är det en massa sly vid banvallen, då är det väl trevligare med en förskola där”. Detta sa Carina Bardh (M) med anledning av att allianspartierna i Vetlanda gemensamt gick ut och deklarerade att man ville att den nya förskolan för Bäcksedaområdet ska byggas vid Melavägens förlängning, i närheten av Mela kvarn.

Olika meningar

Boende i närheten av Mela kvarn har tidigare gått ut med att man inte alls gillar planerna på att en ny förskola ska byggas i området. Detsamma har även hembygdsvännen Arne Ahlgren och den forne rektorn Karl-Åke Sörensson och hans maka Berit gjort. Vetlanda framåtanda har gått på samma linje som dessa privatpersoner och sagt att området vid Mela kvarn inte är en lämplig plats för en förskola. Detta har applåderats av vissa men också kritiserats av företrädarna för Alliansen.

Annons

Annons

– Vetlanda framåtanda var med, liksom övriga partier, på att initiera detaljplanearbetet. Sedan svänger man. Att detta parti har ger ett annat budskap utåt och säger något internt tycker jag är märkligt, menar oppositionsrådet Dan Ljungström (C).

Nytt möte

Reaktionen på Allianspartiernas besked om att man förordar platsen vid Melavägen som lämplig för förskolan låter inte vänta på sig. En grupp boende har tagit initiativ till att upprätta en protestlista med titeln ”Vi motsätter oss förskolans byggande i Melavägens förlängning”. Man ställer sig också frågan var man är i processen och hur man som kritisk kan gå vidare. Frågeställningarna ska avhandlas under ett öppet möte i Mela kvarn, onsdagen den 4 april på kvällen. I utskicket, där protestlistan följer med, ställs frågan ”Varför upprör placeringen av en ny förskola vid Mela kvarn så många?”. På den självställda frågan fastslås att Mela kvarn med sin närhet till Emån och Illharjen är ett område som måste värnas som ett lugnt rekreations- och kulturområde. Man noterar också att Melavägen är markerad som en vandrings- och cykelled i kommunens turistbroschyrer och att trafikrytmen på Melavägen idag är lugn.

”Vi kräver att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att undersöka minst en alternativ plats”, framför de boende som står bakom utskicket och protestlistan.

Annons

Annons

Till toppen av sidan