När TNS Sifo frågade svenska folket vilka frågor de ansåg att politiken presterar sämst inom hamnade bostäder på tredjeplats. 2017 måste därför bli året då både regering och opposition bestämmer sig för att ta sig an bostadsfrågan på allvar.

Det byggs mer än på länge i Sverige. Samtidigt är behoven större än på årtionden. Enligt Boverket behövs fler än 700 000 nya bostäder till 2025. Ska det bli verklighet krävs en rad olika, och många gånger ganska omfattande, åtgärder. Det handlar om att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, underlätta för kapitalsvaga hushåll att skaffa sig ett boende och säkerställa att det finns resurser för att bygga mer. Faktum är att det enligt våra beräkningar saknas 40 000 byggjobbare för att vi ska kunna nå det uppsatta bostadsmålet.

Regeringen har under det gångna året lagt flera förslag för att få igång bostadsbyggandet. En del av åtgärderna är bra och ligger i linje med vad byggföretagen har efterfrågat under en längre tid. Men tyvärr räcker de inte. Ska bostadsbyggandet verkligen lyfta krävs att bostäder inte bara blir en fråga för bostadsministern. Flera departement måste involveras, och finansminister Magdalena Andersson samt statsminister Stefan Löfven måste välja att prioritera bostadsfrågan. Flera av nycklarna till nya bostäder finns nämligen på Finansdepartementet. Där finns även hoten. Skulle exempelvis det skuldkvotstak som diskuterats bli verklighet kommer det att få direkt negativa konsekvenser för hur många nya bostäder som byggs.

Även den kommande avtalsrörelsen kan få en stor betydelse för bostadsbyggandet. 2017 måste både fack och arbetsgivare anstränga sig för att skapa bättre förutsättningar för både byggföretag och byggjobb. Vår förhoppning är att den kommande avtalsrörelsen ska kunna bedrivas i bästa samförståndsanda mellan arbetsgivarna och Unionen, Ledarna, Seko, Sveriges Ingenjörer och Byggnads. Tillsammans måste vi stärka konkurrenskraften och säkra byggjobben. Det är vad Sverige och våra byggföretag behöver.

Sveriges behöver fler bostäder. Byggföretagen vill gärna bygga. Men ska det byggas 700 000 bostäder krävs åtgärder som i grunden förändrar och förbättrar bostadsmarknaden i Sverige. Det kommer att ta tid. Låt oss ta de första stegen 2017.

OLA MÅNSSON, vd Sveriges Byggindustrier