Nils Gustavsson och Kitty Sandberg testar appen ”Talking Ginger” där man bland annat får klappa en orangefärgad katt, ta hand om den och prata med den. Foto: Emelie Makrill

Ipads öppnar ny värld för äldre

I höstas mottog Aneby kommun sex stycken Ipads från Familjen Kamprads stiftelse, fria att använda till brukare på särskilt boende.

— Det har medfört att vi numera har wifi på Antuna i de allmänna utrymmena, framhåller Ellinor Tryggvesson, verksamhetsutvecklare.

— Det är väldigt positivt. Det har efterfrågats och tack vare att vi fick de här av stiftelsen så kunde ett trådlöst nätverk bli tillgängligt. Boende sitter ofta med personalen och får hjälp med att hitta någon film, lyssna på musik eller koppla surfplattan till TV:n för att gemensamt kolla på ett program.

Kitty Sandberg, personal vid Antunas särskilda boende, berättar att fastighetens allmänna utrymmen blev försedda med wifi strax före nyår, varför man ännu inte hunnit använda de tilldelade surfplattorna i någon större utsträckning.

— Men det är positivt och omtyckt, konstaterar Rebecka Karca, en av dem som arbetar på Liljans avdelning.

— Bara vi kommer igång med det så tror jag att det blir väldigt bra, tillägger Kitty.

Musik och spel

Med hjälp av personalen har de äldre bland annat hunnit kolla in SVT:s öppna arkiv, vilket är ett av världens största tv-arkiv, lyssnat på musik via den digitala musiktjänsten Spotify, samt testat olika spel.

Dessutom har de tagit kort med Ipadens inbyggda kamera. I ”selfie-läge” sker detta med en något skräckblandad förtjusning, visar det sig vid tidningens besök.

De boende får använda surfplattorna när helst de efterfrågas och när personalen har tid att stötta.

Regler för kommentarer