Landsbygdens utmaningar

Livsmedelsbutiker på landet som omfattas av statligt stöd.

Mötesplatsen gynnar inflytt

Artikel för dig som är medlem i Plusklubben 16 apr 2015 05:00

Länet. När sista butiken hotas är det illa.

Helena Liljergren och Emanuel Schmidt arbetar med olika sorters stöd till landsbygden.

Visingsö kan få kontanthjälp

Artikel för dig som är medlem i Plusklubben 16 apr 2015 05:00

Länet. Länsstyrelsen tvingas gripa in. "Många har hamnat i kläm".